DUURZAAMHEID:
NET ZO BELANGRIJK ALS HET BOS VOOR ONZE TOEKOMST

De hulpbronnen van onze natuur zijn een buitengewoon kostbaar goed. Daarom is het van belang om hier bewust mee om te gaan en onze natuur toekomstgericht te beschermen.
Onze bedrijfslocatie in Schwanheim in de Pfalz ligt midden in de natuur – om precies te zijn in het Pfälzer Wald – een van de grootste aaneengesloten bosgebieden van Duitsland.

In 2018 en 2019 is daar door stormen, extreme droogte en een daaropvolgende plaag van schorskevers een open ruimte van twee hectare ontstaan; dit komt overeen met de oppervlakte van bijna drie voetbalvelden. Bij Waldläufer hebben we deze gelegenheid aangegrepen om een herbebossingsproject te financieren.

De focus van de herbebossing van het Pfälzer Wald ligt op de zogenaamde multifunctionele bosbouw. Hier worden op de vrijgekomen gebieden boomsoorten geplant die aantoonbaar beter kunnen omgaan met de nieuwe klimatologische omstandigheden en zo een belangrijke bijdrage leveren aan ons klimaat. Boomsoorten als tamme kastanjes, wintereiken, wilde kersen en esdoorns zullen naar verwachting beter bestand zijn tegen de voorspelde klimaatveranderingen dan zuivere sparren. Bomen met diepe wortels halen water uit diepere grondlagen en zijn minder gevoelig voor stijgende temperaturen en frequentere droge periodes.

De boomplantcampagne bestaat uit twee delen: in september werden ongeveer 100 lingen geplant als onderdeel van de Duitse Bosdagen 2020. Dit gebeurde in samenwerking met de hele regio – medewerkers van het bedrijf Lugina en de plaatselijke kleuterschool werden technisch ondersteund door de bosbouwvereniging en het bosbouwbureau. De hoofdaanplant vond vervolgens plaats in november 2020 vanwege betere weersomstandigheden.

nachhaltigkeit_umwelt_549x476px
nachhaltigkeit_551x322px
Umweltschutz-437×322

ZO IS ONS PLANTENTERREIN INGEDEELD:

  • In de toekomst zullen wintereiken en tamme kastanjes ca. 1,2 hectare van het bos uitmaken
  • De bomen zijn de basis van het leven van meer dan 1000 levende soorten
  • Een gebied van 0,5 hectare wordt beplant met hazelaars, die bijzonder goed tegen droogte en hitte kunnen
  • 0,04 hectare wilde fruitbomen dienen als overgang naar het aangrenzende bos; in het voorjaar als voedselbron voor insecten en in het najaar voor dieren in het wild
  • Een laag struiken van ongeveer 0,17 hectare aan de rand van het plantgebied biedt bescherming tegen harde wind
wald-200851-infotafel-baumpflanzaktion-web3

E-Mail
Scroll to Top
load